Heeft u vragen 06 212 88 318

>>Huiswerkbegeleiding in Baarn uitgebreid!

Huiswerkbegeleiding in Baarn uitgebreid!

06-02-2016

Huiswerkbegeleiding in Baarn uitgebreid!

Nu Lrt-studio aan de Nieuwstraat 1 veel meer ruimte heeft, is er gelukkig ook de mogelijkheid gekomen om de huiswerkbegeleiding uit te kunnen breiden. Met een team van enthousiaste en professionenele medewerkers, kijken we inmiddels terug op een mooie start en zien we uit naar de komende periode!,

De opzet van de begeleiding is aangepast, de huiswerkplanning is nog effectiever geworden met speciale planagenda’s, de openingstijden zijn verruimd en er vindt op meerdere dagen huiswerkbegeleiding plaats. Met een aantal leerlingen ging het zelfstandig plannen en huiswerk maken zo goed, dat zij inmiddels afscheid hebben genomen. We wensen hen heel veel succes! Inmiddels zijn er ook weer nieuwe leerlingen aangemeld en zien we het als een uitdaging om ook voor hen te zorgen dat zij op alle fronten goed vooruit zullen gaan! Belangrijkste doel van Lrt-studio huiswerkbegeleiding is dat leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig leren plannen en gemotiveerder met hun huiswerk omgaan. Dit levert meer zelfvertrouwen op en leidt tot betere schoolresultaten! Inmiddels hebben we dat in de praktijk kunnen zien en daar zijn we met z'n allen trots op!