Heeft u vragen 06 212 88 318

>>Wat biedt Lrt-studio Baarn?

Wat biedt Lrt-studio Baarn?

Lrt-studio biedt remedial reaching in de vorm van individuele extra hulp voor kinderen uit het basis-  onderwijs. De begeleiding wordt voornamelijk na schooltijd gegeven in onze praktijk aan Beukenlaan 20 b in Baarn. Ook voor leerlingen aan wie een zogenaamd zorgarrangement is toegekend (voorheen 'de rugzak') kan Lrt-studio worden ingezet. De remedial teacher komt dan naar school om de leerling de specifieke extra hulp op maat te bieden, in nauw overleg met ouders en school.

Naast particuliere remedial teaching verzorgt Lrt-studio onder meer citotraining, individuele huiswerkbegeleleiding, bijles voor middelbare scholieren en geheugentraining (‘Jungle Memory’). Voor kinderen die te maken hebben met onbegrepen gevoelens van frustratie, boosheid en verdriet kan kindercoaching worden ingezet, vaak in combinatie met remedial teaching.

School als belangrijke schakel in ondersteuning

De school is een belangrijke schakel in het bieden van ondersteuning. In samenspraak met ouders, wordt de school regelmatig gevraagd om gegevens. Ook kan er tussentijds overleg zijn met de leerkracht en/of intern begeleider over de begeleiding van de leerling. De inhoud wordt altijd gedeeld met de ouders!

Hoe werkt Lrt-studio Baarn?

Wanneer een leerling bij Lrt-studio wordt aangemeld, vindt allereerst een intakegesprek plaats. Zo kan in grote lijnen duidelijk worden wat de hulpvragen zijn en wat ouders en leerling verwachten van de begeleiding. Bij een verzoek om remedial teaching zal er onderzoek plaatsvinden door toetsing, testen en/of observaties. Wij trachten hiermee een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind, eventueel met behulp van extra gegevens van school. Dit gebeurt altijd met instemming van de ouders. Daarna wordt een plan gemaakt en volgt een periode van individuele begeleiding. Deze begeleidingsperiode varieert van 8 tot 12 weken.

Maatwerk

In de begeleiding gaat het altijd om maatwerk en de remedial teacher tracht de leerling zo goed mogelijk te leren kennen in zijn/haar mogelijkheden. Het is de bedoeling dat kinderen zoveel mogelijk successen ervaren, zodat ze vertrouwen krijgen en het heft weer zelf in handen te krijgen. Na de 1e begeleidingsperiode wordt met de ouders geëvalueerd. Afhankelijk van de hulpvraag en de resultaten kan de periode verlengd worden of (voor bepaalde tijd) stopgezet worden.