Heeft u vragen 06 212 88 318

>>Entree-training

Wat is de Entreetoets groep 7

De Entreetoets is een van de toetsen van Cito die op Nederlandse basisscholen in de groepen 5, 6 en 7 kunnen worden afgenomen. De Entreetoets voor groep 7 wordt het meest gebruikt. De Entreetoetsen zijn een onderdeel van het leerlingvolgsysteem. De Entreetoetsen vormen samen met de LVS-toetsen en de Eindtoets Basisonderwijs een compact, compleet en overzichtelijk volgsysteem: het Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS). Met dit volgsysteem is een objectief beeld te vormen van de vorderingen van leerlingen.

  • Opzet
    Entreetoets is voor alle groepen hetzelfde opgebouwd, namelijk in 16 taken die per taak 20 tot 30 opgaven bevatten op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden..
  • Werking
    Na het afnemen van de toets kunnen de antwoorden worden teruggestuurd en verzorgt Cito een rapportage.
  • Uitslag
    Het percentiel geeft aan welk percentage van de leerlingen landelijk gezien een hoger of lager 'aantal goed' heeft behaald. Percentielen lopen van 0 tot 100. Het gemiddelde percentiel is 50. Een percentiel van 57 betekent dat 57% van alle leerlingen een gelijk of lager 'aantal goed' op de Entreetoets heeft behaald. 43% van de leerlingen heeft de Entreetoets beter gemaakt.

Entreetoets training bij Lrt-studio Baarn

De training geeft een goede voorbereiding op het maken van de toets. Aan de hand van de Cito toetsvragen wordt iedere week individuele aandacht besteed aan de onderdelen taal, rekenen en studievaardigheden. Door het maken en bespreken van de opgaven en uitkomsten ontwikkelen de kinderen vaardigheden en vergroten hun vertrouwen in het oplossen van multiple choice vragen.

De kinderen krijgen een map mee naar huis en daarnaast kunnen zij thuis op de computer oefenen. De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1 uur en 15 minuten. De groep bestaat uit maximaal 5 leerlingen. Wij vinden het heel belangrijk dat de groep klein wordt gehouden, zodat wij veel individuele aandacht kunnen geven.

De kosten zijn € 275,- inclusief materialen. 

Ook interesse in entreetoets training in Baarn en omgeving?

Voor meer informatie neem je contact op met Lrt-studio via info@lrt-studio.nl of bel direct naar 06 - 212 88 318.

Contact opnemen