Heeft u vragen 06 212 88 318

>>Citotoetstraining

Citotoetstraining in Baarn

Citotoetstraining in BaarnDe Citotoetstraining geeft een goede voorbereiding op het maken van de Citotoets. Aan de hand van Citotoetsvragen wordt iedere week individuele aandacht besteed aan de onderdelen taal, rekenen en studievaardigheden. Door het maken en bespreken van de opgaven en uitkomsten ontwikkelen de kinderen vaardigheden en vergroten hun vertrouwen in het oplossen van multiple choice vragen. Naast een goede voorbereiding op de Cito-eindtoets vormt de training tevens een opfriscursus van de lesstof. Onduidelijkheden in de lesstof worden tijdens de training nader toegelicht en uitgelegd.
Vooraf aan de training worden altijd een aantal toetsen afgenomen zodat wij weten waar het kind staat en waar extra op gelet moet worden tijdens de training.

Citotraining groep 8

Een Citotraining vormt een goede voorbereiding op de Cito-eindtoets maar biedt geen garantie voor een goede score. Dit laatste hangt immers van veel factoren af. De Citotraining kan uw zoon of dochter ook geen toegang geven tot een hogere vervolgopleiding dan hij of zij aankan. De training is er vooral op gericht om te voorkomen dat uw zoon of dochter onder zijn of haar niveau presteert en om het vertrouwen te vergroten. Tevens geeft de training een inzicht in de zwakke plekken van de lesstof. In overleg kan - indien wenselijk - nog worden vervolgd met individuele begeleiding (RT).

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1 uur en 15 minuten.  De Citotraining wordt gegeven in kleine groepjes. Wij vinden het van wezenlijk belang dat de groep klein wordt gehouden zodat wij veel individuele aandacht kunnen geven.

De kosten zijn € 375,- inclusief materialen.

Ook interesse in de citotoetstraining?

Voor meer informatie neem je contact op met Lrt-studio via info@lrt-studio.nl of bel direct naar 06 - 212 88 318.

Contact opnemen