Heeft u vragen 06 212 88 318

>Integratieve Kindercoaching

Integratieve Kindercoaching in Baarn

Kindercoaching in BaarnWanneer kinderen problemen ervaren, hebben zij ergens last van. Het is lang niet altijd duidelijk waar die last vandaan komt en hoe de problematiek in relatie met het kind zelf en met hun omgeving staat. De werkelijkheid van het kind kan hierbij gekleurd zijn; hij ervaart iets op zijn manier, door een combinatie van gevoelens uit het heden en verleden. Deze gevoelens kunnen voor veel verdriet of boosheid zorgen. Ook de omgeving kan veel last ervaren van het gedrag dat het kind laat zien, ten gevolge van deze emoties. Gedrag weerspiegelt veelal niet wat het kind daadwerkelijk voelt. De omgeving reageert vaak primair op het zichtbare gedrag, waardoor het kind zich nog meer onbegrepen gaat voelen en het ongewenste gedrag zich kan versterken.

Kinderen hebben de wijsheid

De kindercoach gaat ervan uit dat kinderen zelf de wijsheid hebben om al deze problemen op te lossen en om de werkelijkheid te ontdekken. Kinderen weten als geen ander wat er aan de hand is, ook al kan dit onbewust zijn. Zij weten ook hoe zij het anders zouden willen zien. Door hen de kans en ruimte te geven om deze wijsheid via eigen ‘hulpbronnen’ aan te boren, kunnen zij zelf tot oplossingen komen. Oplossingen in de vorm van eigen gekozen doelen waarin ze ondersteund worden. Feitelijk worden kinderen ‘emotioneel intelligent’ ten aanzien van een bepaald gevoel en staan ze daardoor veel sterker. Deze positieve ontwikkeling laat zich altijd zien door een meer positieve houding richting omgeving en betere vorderingen op school.

Meer informatie over kindercoaching